Päiväkoti Tenava

Päiväkoti Tenava on yksityinen kannatusyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti Tapulikaupungissa.

Päiväkodissa on 24 hoitopaikkaa. Vakinaista koulutettua henkilökuntaa on neljä: kaksi opettajaa, lastenhoitaja, lähihoitaja. Kevääseen 2020 asti päiväkodissa on oppisopimusopiskelija.

Päiväkoti toimii ns. sisarusryhmänä. Keväällä 2019 lapset ovat 1-6-vuotiaita. Eri-ikäiset lapset voivat leikkiä yhdessä tai pienryhmissä. Aikuisen ohjaamina toimitaan tarkoituksenmukaisissa pienryhmissä.

Kannatusyhdistys, Päiväkoti Tenava ry, on perustettu ylläpitämään päiväkotia, joka aiemmin toimi Puistolan kirkolla, ja joka oli v. 1962 alueen ensimmäinen lastentarha. Tämä historia näkyy vielä kristinuskon opetuksen painotuksena.

Hoitomaksun omavastuuosuudet 1.9.2018 alkaen

Päiväkodin hoitomaksu koostuu Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuesta ja perheen omavastuuosuudesta. Yksityisen hoidon tuki päiväkotiin muodostuu hoitorahasta ja kuntalisästä, jotka Kela maksaa suoraan päiväkodille. Vanhempien tulee hakea tätä yksityisen hoidon tukea päiväkotiin.

OMAVASTUU 1.8.2018 alkaen

  • osa-aikainen hoito enintään 20h /vko 250,00 ei hyvitystä
  • 5 tunnin hoitopäivä 5pv/vko275,00 5 euroa (max 1/viikko eli max 4/ kk)
  • 5-7 tunnin hoitopäivä 350,00 10 euroa (max 8/kk)
  • 7-9 tunnin hoitopäivä 370,00 10 euroa (max 8/kk)
  • yli 9 tunnin hoitopäivä 410,00 10 euroa (max 8/kk)

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi 1 tunti päivähoitoa 125 euroa, ei vapaapäivähyvityksiä. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi 2 tuntia tai enemmän 250 euroa, vapaapäivähyvitys (vain esiopetuksessa jonain päivänä) 5 euroa (max 8/kk).

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiallle helsinkiläislapsille vähentää perheen omavastuuosuutta.

Vapaapäivähyvityksen ehtona on, että ne on sovittu etukäteen ja ne ovat säännöllisiä, ja niiden muutokset on ilmoitettu edellisen kuukauden 15.päivään mennessä. Toteutumattomat vapaapäivät laskutetaan.

Sisarusalennus 20 euroa/kk nuoremmalle lapselle

Jos perhe saa Kelan maksamaa tulosidonnaista hoitolisää ja/tai hoitolisän Helsinki-lisää, ne tullaan vähentämään perheen omavastuuosuudesta.


Yhteystiedot

Päiväkoti tenava ry

Vaakamestarinpolku 2

00750 HELSINKI


Y-tunnus: 0280567-0


Puhelin: 040 0805792

Sähköposti: pk@tenava.info